Ion Vădan

n. 1 octombrie 1949, Gelu – d. 22 octombrie 2012
Opera poetică
Este prezent în antologiile: Popas printre poeții tineri, Editura Dacia 1974, Caietul debutanților, Editura Albatros 1978, Afirmarea, 1978-1980, Ierarhiile pergamentelor, Editura Panteon 1995.

Volume de versuri
Borgum centenarium, Ed. Albatros 1983;
Izvor regăsit, Ed. Albatros 1988;
Laudă pământului, Ed. Eminescu 1990;
O trăsură cu pitici, Ed. Pleiade 1992;
Litera T, Ed. Decalog 1995;
Don Juan în provincie, Ed. Helicon 1996;
Iarba magnetică, 1997;
Fuga din urbe, 1997;
Elegii din cariera de marmură, Ed. Dacia 1998;
Lupta cu îngerul, Ed. Dacia 1999;
Scrisori către Edith Södergran, 2 vol., Ed. Vinea 1999;
Weekend în Infern, Ed. Axa, 2000 – premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj;
Elegii din Nordburg, Ed. Dacia 2002;
O poveste cu pictori, 2005;
Alfabetul buclucaș, 2009;
Aventurile pisoiașului Orlando, 2010;
Prapur, 2010;
Noapte cu Fernando Pessoa, Ed. Dacia XXI 2010;
de la nord la sud, Editura Tipo Moldova 2012.
Ion Vădan este fondatorul revistei „Pleida” (1990) și membru-fondator al revistei „Poesis”, membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Cluj; membru al Asociației Scriitorilor Profesioniști din România, membru U.Z.R. și al A.S.I.S.C., Cluj-Napoca, membru al colegiului director al Asociației Scritorilor Profesioniști din România, membru al Centrului PEN, iar din 1999 până la finalul vieții a fost director general al Editurii Dacia și Dacia XXI din Cluj.

Premii
În 1980 primește premiul pentru proză al Revistei Tribuna. Volumul Weekend în Infern, apărut în anul 2000 la Editura Axa, primește Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Cluj.

Referințe critice
Comentarii critice la cărțile lui Ion Vădan au fost semnate de: Victor Felea, Laurențiu Ulici, Alexandru Ștefănescu, Gh. Grigurcu, Ion Pop, Ștefan Borbely, Alexandru Pintescu, Gh. Glodeanu, George Vulturescu, Aurel Sasu, Radu C. Țeposu, Mihai Ungheanu, Alexandru Cistelecan și alții.

4 Octombrie

Aniversări:
1928: Alvin Toffler, jurnalist și autor american
1931: Richard Rorty, filosof american (d. 2007)
1933: George Astaloș, poet, romancier și dramaturg român (d. 2014)
1949: Luis Sepúlveda, scriitor si ziarist chilian (d. 2020)